Jdi na obsah Jdi na menu

Dům na klíč

SPECIFIKACE STANDARDU RD

 

1.   Projektová dokumentace

Projektová dokumentace není součástí ceny domu. Projektová dokumentace nemusí být totožná se standardem. Pro účel stanovení ceny víceprací je rozhodující specifikace standardu.

 

2.   Základová deska - není zahrnuta v ceně domu

Standardní cena zahrnuje materiál a práce::

- základová deska tl. 120mm, beton C20/25 s jednou vrstvou karisítí 150/150/6

- podsyp ze štěrkopísku tl. 120mm vč. hutnění - zaplnění prostoru pod deskou

- ležatá kanalizace, prostupy a chráničky kopoflex pr. 60mm pro přívod vody a elektřiny.

- ztracené bednění tl. 250mm výšky 250 mm vč. betonu C16/20 a armatury R8 ve vzdálenosti po 500 mm svisle

- základové pasy, beton C12/15 šíře 400mm, vč. zemních prací, zemnícího pásku a 3 vývody pro hromosvod (rohy, u domovního rozvaděče)

 

3.     Základový rám

Základový rám bude připevněn k základové desce po hydroizolační vrstvě kotvící technikou a bude probíhat v půdorysu a pod vnitřními nosnými stěnami na základové desce. Tento rám tvoří lamela o šířce 140mm.

 

4.   Obvodové stěny

Nosné a obvodové stěny budou montovány z izolovaných panelů SIP (Structural insulted panel) nebo z dřevěných KVH profilů

Složení obvodových stěn bude následující: (směrem z vnější strany)

Silikonová omítka, zrno 1,5 mm, armaturní plastová síť 1 mm se stěrkovací hmotou WEBER, fasádní polystyren 120 mm, OSB 15mm,  polystyren 140 mm, OSB 15mm, SDK deska  Rigips 12,5 mm, vnitřní malba akrylovou nebo disperzní barvou bílou.

 

5.   Podlaha přízemí

Podlaha v přízemí bude realizována na hydroizolační vrstvě.

Složení podlahy je následující:

podlahový polystyren 120mm, betonový potěr 60mm,

Podlahová krytina v koupelně – keramická dlažba do 230 Kč/m2 V ostatních místnostech plovoucí podlaha standard 7mm.

 

6.   Podlaha podkroví

Podlaha v podkroví bude mít následující složení – polystyrén do podlah pro kročejový útlum - 30mm, suchý betonový potěr 50 mm a podlahová krytina.

Podlahová krytina v koupelně – keramická dlažba do 230 Kč/m2. V ostatních místnostech plovoucí podlaha standard 7mm.

 

7.   Vnitřní stěny nenosné

Vnitřní stěny budou vyrobeny ze sádrokartonové konstrukce konstrukce s vloženou izolací.

 

8.   Stropní konstrukce

 Odstupy stropních konstrukčních profilů budou ve vzdálenostech dle statických výpočtů. Profil stropních trámů je 50 - 60 x 220 mm. a jako materiál bude použit KVH hranol (ISB nosníky).

Složení stropů je následující:

SDK deska 12,5mm, minerální vata  pro tepelně a zvukovou izolaci 50 mm, stropní trámy nebo ISB nosníky, parozábrana PE folie.

Složení stropů v podkroví:

SDK deska 12,5mm, distanční profily 40 mm, parozábrana PE folie, tep. izolace tl. 220mm.

 

9.   Střešní konstrukce a okapní systém

Střešní konstrukce bude koncipována pro oblast zatížení I a viditelné podhledy budou z palubkových prken hoblovaných a budou opatřeny venkovním nátěrem. Konstrukce střechy může být provedena ze sbíjených vazníků. Okapní systém, svody jsou v provedení pozink. Střešní krytina je betonová, výběr ze standardních základních barev. 

Složení střešní konstrukce je následující:

Difúzní folie, kontralatě 40 x 60 mm, latě 40 x 60 mm, krytina.

V podhledech střechy budou z horní strany krokví připevněny palubková prkna 15 mm na pero a drážku.

 

10.  Okenní systém

Okenní systém plastových oken v 6-ti komorovém profilu bílé barvy z exteriéru i interiéru.

Tepelný odpor okenní výplně Ug = 1,2

U všech oken je přidána mikroventilace pro zaručení oběhu a výměny vzduchu v místnostech.

Kličky a kování jsou ve standartu v bílém provedení.

Parapety vnitřní jsou plastové komůrkové v bílém provedení, venkovní jsou z AL-plechu, provedení bílé.

Vchodové dveře klasického typu s tříbodovým zamykáním, plastové Climatop 36mm v bílém provedení.

Rozměry a specifikace dle projektu.

V případě realizace oken a vstupních plastových dveří v jiném než bílém provedení se cena vypočítá z rozdílu standardu a cenové nabídky, vypracované na základě požadavků objednatele.
V případě realizace garáže, jsou v ceně výklopné garážové vrata s dvoubodovým zámkem.

 

11.  Vnitřní dveře

Vnitřní dveře kašírované hladké, plné  bílé. Dveře jsou osazovány na obložkové zárubně v barvě bílé. Osazení klik, zámků a štítků není započteno v kalkulaci.

 

12.  Keramické obklady a dlažby

V prostorách koupelny a WC budou keramické obklady – do 250 Kč/m2.

Do výše obložky dveří a budou realizovány na vodovzdorný SDK nebo SDK běžný, opatřený penetračním nátěrem.

Keramické dlažby - dlažba do 230/m2 Kč.

Keramický sokl není v ceně. Keramické obklady za kuchyňskou linkou není v ceně.

 

13.  Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena dle závazných norem. Bude provedena dle specifikace standardu tj. v každé místnosti max. 5 jednoduchých zásuvek (kuchyňská linka max. 5 jednoduchých zásuvek), 2 vypínače a jeden světelný vývod. Zakončení zásuvek a světel na svorkovnici dle projektu. V garáži max. 1 jednoduchá zásuvka a 1 vypínač. Designová řada přístrojů ABB Tango bílá barva. Domovní rozváděčová skříň s jističi. Ventilátor do koupelny (pokud není odvětrání oknem) standard bez časovače, bílý, průměr 100 mm. Součástí elektroinstalace NENÍ přípojka NN (od přípojného místa po svorky v rozváděčové skříni).

 

14.  Vodovodní rozvody, topení.

Vodovodní rozvody budou provedeny v plastovém systému s izolací Mirelon. Kanalizace je navržena z PVC – KG systém a větrací potrubí HT systémem. V koupelně bude realizován trubkový otopný žebřík 1320 x 600 mm s připojením na ústřední topení. Zásobník teplé vody Dražice pro 125 l až 160 l dle velikosti domu. Vytápění objektu řešeno závěsným elektrickým kotlem PROTHERM 12k s rozvodem do panelových těles dimenzovaných dle teplotního spádu 70°C/55°C při výpočtové teplotě -12°C, pokud se nejedná o typ domu, uvedený níže.

U domů do 1,4 mil. Kč je vytápění přímotopy.

 

15.  Okenní střešní systém včetně úpravy střechy a interiéru místnosti - Není v ceně díla.

 

16.  Schodišťový systém

V případě patrového domu je schodiště celodřevěné provedení smrk, sedlové nebo zadlabané s dřevěnými nášlapy bez podstupňů. Zábradlí je dodáváno dřevěné za ceníkovou cenu 12.000 Kč.

Půdní schody nejsou součástí ceny.

 

17.  Venkovní a vnitřní nátěr

Venkovní nátěr bude proveden jako nátěr dle norem pro podhledové exteriery. Vnitřní nátěr bude proveden akrylovou nebo disperzní bílou vnitřní barvou. Fasáda probarvená dle výběru objednatele z kolekce bezpříplatkových odstínů, hrubost zrna 1,5 mm.

 

18. Sanitární vybavení – dle katalogu SIKO

1.NP  (jen u dvoupodlažních domů):

Sprchový kout: Multi

Vanička:

https://www.siko.cz/koupelny/vyhodna-nabidka/vany-sprchy-prislusenstvi/sprchova-vanicka-ctvrtkruhova-abs-80x80-cm-r-550-akrylat/zbozi/absnew80s


Sprchový set: baterie Lavela a set S-line,.

Umyvadlo: Glacera Blu,

Umyvadlová baterie: S-line

WC kombi včetně sedátka: Neo 

 

2.NP  koupelna (u jednopodlažních domů koupelna 1.NP):

Vana: Idea 1600 včetně nohou a vanového automatu 

Vanová baterie: baterie Lavela a set S-line,

Umyvadlo: Glacera Blu,

Umyvadlová baterie: S-line  

WC kombi včetně sedátka: Neo

 

 

19. Geodetické vytýčení a zaměření včetně dokladů - dle domluvy

 

 

20. Hydrologické průzkumy a opatření z nich vyplývající - Není v ceně díla

 

 

21. Radonové průzkumy a protiradonové opatření (izolace, odvětrání zák. desky, turbíny) - Není v ceně díla

 

22. Komínový systém (těleso komínu, základ pod komín, opláštění komínu s povrchovou úpravou, prostupy stropy a střechou, výlez na střechu, střešní lávka) - Není v ceně díla

 

23. Realizace krbu - Není v ceně díla

 

24. Prostupy odvětrání místností (spíž, digestoř…) - 1 prostup je v ceně díla

 

25. Povrchové úpravy podlah v garáži - Není v ceně díla

  

26. Anténní stožár nebo nosič satelitu - Není v ceně díla

 

27. Schody na půdu (podstřešních prostor) - Není v ceně díla

 

28. Sněhové háky - Není v ceně díla

 

29. Balkónové zábradlí  - v ceně díla

 

30. Okenní doplňky (žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu) - Není v ceně díla

 

31. Světlovody a jejich zabudování - Není v ceně díla

 

32. Posuvné dveře včetně stavebních úprav - Není v ceně díla

 

33. Zateplené garážové vrata - Není v ceně díla

 

34. Elektrické ovládání garážových vrat a jejich napojení - Není v ceně díla

 

35. Hromosvod  - není v ceně díla

 

36. Centrální vysavače a jejich rozvody a příslušenství - Není v ceně díla

 

37. Dodávka a připojení topných tyčí a termostatů do topných žebříků - Není v ceně díla

 

38. Domovní zvonky a požární hlásiče - Není v ceně díla

 

39. Elektrické rozvody v půdním prostoru - Není v ceně díla

  

40. Rozvody TV a internetu včetně příslušenství - Není v ceně díla

 

41. Rozvody zabezpečovacích zařízení a jejich příslušenství - Není v ceně díla

 

42. Svítidla s pohybovými čidly - Není v ceně díla

 

43. Tepelná čerpadla a jejich napojení - Není v ceně díla

 

44. Veškeré solární technologie - Není v ceně díla

 

45. Zásuvky a rozvody na 400V  - Není v ceně díla

 

46. Napojení na studny a jiné zdroje vody, domácí vodárny a jejich napojení a rozvody - Není v ceně díla

 

47. Rozvody plynu a napojení na spotřebiče - Není v ceně díla

 

 

48. Prostorový termostat včetně rozvodů, termostatické hlavice - Není v ceně díla

 

 

50. Vodoměrné sestavy, šachty a jejich zabudování a napojení - Není v ceně díla

 

 

51. Vodovodní, kanalizační, plynové a elektro přípojky a jejich napojení na RD - Není v ceně díla

 

 

52. Čistírny odpadních vod, jímky, nádrže na vodu včetně příslušenství a napojení na dům a sítě - Není v ceně díla

 

53. Zahradní ventily a jiné prostupy vodovodních rozvodů do exteriéru domu - Není v ceně díla

   

 

54. Vícebarevné provedení fasády domu, ostění a šambrán kolem oken a dveří v jiné barvě než celek domu - za příplatek

 

55. Bazény a jejich příslušenství - Není v ceně díla

 

56. Drenážní systém a jiné systémy odvodu vody od stavby - Není v ceně díla

 

57. Chodníky, obrubníky, okapové chodníky a příjezdové cesty - Není v ceně díla

 

58. Oplocení pozemku nebo jeho částí - Není v ceně díla

 

59. Garážové stání, pergoly, zastřešení vchodů včetně základů - Není v ceně díla

 

60. Stavba venkovních teras a jejich zastřešení - Není v ceně díla

 

61. Zámková dlažba - Není v ceně díla

 

62. Exteriérové schody a schodiště - Není v ceně díla

 

63. Zeleň, trávníky, zahradní úpravy - Není v ceně díla

 

64. Sklad - Není v ceně díla

 

65. Kuchyňská linka  - Není v ceně díla

 

66. Dvojité umyvadlo - není v ceně díla

  

67.  Připravenost stavby

Objednatel je povinen zajistit přívod elektrického proudu, elektrický rozvaděč, přívod vody na stavbě pro montážní účely a kompletaci RD. Objednatel zajistí přístupovou cestu pro nákladní vozidla a stavební techniku na staveniště. 

Všechny uvedené ceny jsou základní ceníkové ceny výrobců nebo dodavatelů včetně DPH. Pro účel stanovení rozdílu ceny se použije oficiální ceníková cena platná v den odběru.

Zhotovitel si vyhrazuje právo možnosti nahrazení materiálů a předmětů ve stejné kvalitě a ceně.